Työkuormitus hallintaan -auditointi

Työkuormitus hallintaan -auditointi on työnantajille suunnattu palvelupaketti, joka koostuu

  • nykytilanteen kartoituksesta,
  • tarvittavien toimenpiteiden suunnittelusta ja käynnistämisestä sekä
  • seurannan työkaluista.

Palvelun avulla työnantaja oppii tunnistamaan työstä ja työoloista aiheutuvan kuormituksen osatekijöittäin, arvioimaan niiden merkityksen terveydelle ja toteuttamaan vaikuttavia ratkaisuja kuormituksen hallintaan. Palvelupaketti on räätälöitävissä eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivaksi esim. yhdistämällä siihen koko työyhteisölle suunnattu koulutusluento auditoinnin tuloksista. Työkuormitus hallintaan -auditointi soveltuu hyvin mm. HR-asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen vahvistamiseen työkuormituksen osa-alueella.


Auditointi-palvelu koostuu kartoituskyselystä ja/tai -keskustelusta, ohjauksesta ja raportoinnista sekä seurannan työkaluista. Tarvittaessa palvelua voidaan täydentää ohjaavilla luennoilla ja/tai työpajoilla, joilla koko työyhteisö saadaan sitoutettua tavoitteelliseen kuormituksen hallintaan. Auditointi-palvelun kesto ja hinta määräytyvät valittavan palvelupaketin laajuuden mukaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta mieleisestäsi auditointi-palvelupaketista!