Luentokalenteri

5.10.2020, klo 15-16.30, ilmainen webinaari

"Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut..."  

- yli 50-vuotiaiden työntekijöiden kokemuksia ja näkemyksiä työurien pidentämisestä

OSJ järjestää Vanhustenviikolla Teams-sovelluksen kautta yhdistystoimijoilleen maksuttoman webinaarin. Valtiotieteiden tohtori Katri Halen esittelee vuonna 2019 valmistuneen väitöstutkimuksen keskeisiä löydöksiä. Esityksessä kuullaan, miten ikääntyvien yksilölliset elämäntilanteet vaikuttavat työssä jatkamiseen ja eläkepäätöksen tekemiseen. Lue lisää https://bit.ly/3itxR0C

15.10.2020 Tieteiden talo,  Helsinki

Jatkaako työssä vai siirtyäkö eläkkeelle?

- ikääntyneiden kokemuksia ja näkemyksiä työurien pidentämisestä.

Osaamisen kehittämisfoorumin  järjestämä teemailtapäivä. Valtiovallan tahtotila työurien pidentämisestä ilmenee ikääntyneiden työntekijöiden ratkaisuissa vain rajallisesti. Rahallisten kannustimien ja eläkeiän nostamisen sijasta ikääntyneet toivovat työnantajien ja poliittisten päättäjien huomioivan heidät moniroolisina toimijoina, jotka tasapainoilevat työelämästä ja muilta elämänalueilta kumpuavien odotusten ja velvoitteiden ristipaineessa. Lue lisää  https://bit.ly/2GBlpOR

Webinaarisarja 

Avointa puhetta työelämästä 

 - kuormituksen ja haasteiden tunnustaminen ja sanoittaminen auttaa hyvinvointia tukevien ratkaisujen löytämistä