Sakkunnighet för att stöda välmåendet i arbetsgemenskapen

JOBBTALANGEN

Jobbtalangen - sakkunnighet för att stöda välmåendet i arbetsgemenskapen

För att arbetstagarna ska orka i arbetslivet erbjuder vi stöd till arbetsplatser genom att befrämja

  • öppenheten i arbetsgemenskapen,
  • en trygg atmosfär,
  • en ömsesidig uppskattning (mellan parterna) och
  • glädjen i att arbeta och upptäcka saker tillsammans.

Vår verksamhet baserar sig på

  • att det finns oskrivna regler i arbetslivet som man måste vara medveten om
  • att man måste identifiera förväntningar och plikter på alla livsområden
  • på sakkunnighet i att förebygga och hantera utmaningar i arbetsförmågan
  • klara och begripliga arbetslivsbegrepp

Varför satsa på meningsfullhet i arbetet, arbetstrivseln och arbetsförmågan?

En välmående personal är företagets kapital

Ett meningsfullt arbete, möjligheter att påverka och utvecklas och den uppskattning man får av sitt arbete ökar individens välmående i arbetet. En empatisk arbetsgemenskap som bryr sig stöder och behandlar sina medlemmar likvärdigt.

Läs mera


Förtroende & effektivitet

En delad förståelse för arbetslivets och de övriga livets oskrivna (psykologiska) regler ökar tilliten i arbetsgemenskapen, men också känslan av ömsesidighet och rättvisa.

Läs mera


Att upptäcka belastningsfaktorer i arbetet upprätthåller arbetsförmågan

Det är viktigt att upptäcka obalansen mellan belastningsfaktorer och resursfaktorer, så att man kan eliminera eller minska på det som hotar eller äventyrar hälsan.

Läs mera