Välmående i arbetet

En välbefinnande personal inverkar utan vidare på företagets resultat. När en arbetstagare trivs i sitt arbete är hen motiverad och lojal mot sin arbetgivare. Välmåendet byggs ändå inte upp med hjälp av modetermer i arbetslivet, utan genom att identifiera härskande faktum. På arbetsplatsen borde det finnas en gemensam förståelse för att arbetet endast är en del av mänskans livshelhet. Den här insikten befrämjar individens välbefinnande som helhet och förståelse för alla medlemmar i arbetsgemenskapen.