En välmående personal gör resultat

Arbetstrivseln och entusiasm i arbetet ökar individens motivation att ta vara på sin arbetshälsa. Välmåendet hos personalen syns utåt som vänligt bemötande mot både kunder och samarbetspartners. En välmående personal är kort och gott företagets viktigaste resurs, men samtidigt också dess bästa reklam.

Arbetstagare i olika åldrar

Ålder och åldrandet är förknippade med en hel del associationer, förväntningar och attityder, till och med oro.

Livshändelser och livsskeden färgar livet för varenda en av oss, och därtill hör åldersroller och normer som definierar oss också i arbetslivets kontext - både på gott och ont. Vi drar lätt slutsatser om våra kolleger på basis av deras kronologiska ålder vilket ofta förstärker stereotypierna förknippade med åldern. I en del situationer kan det förstärka gruppens sociala samhörighet, medan det i andra grupper kan leda till exklusion.

Arbetstagare i olika åldrar berikar arbetsplatsen och det är något arbetsgivaren borde vara stolt över. Olika kunskaper, erfarenheter och synvinklar inspirerar hela arbetsgemenskapen. En smart arbetsgivare kommer ihåg detta också i rekryteringen av nya arbetstagare!