Förtroende och effektivitet

När en arbetstagare upplever att hen blir behandlad rättvist och att hen uppskattas av sin arbetsgivare är hen i sin tur lojal mot sin arbetsgivare. Det här kan synas i effektiviteten men i sista hand också i företagets resultat. Men vad ger upphov till dessa erfarenheter av rättvisa och uppskattning? Varför upplever inte alla sitt arbete på samma sätt?

Det psykologisk kontraktet

Det psykologisk kontraktet erbjuder...