Att stöda arbetsförmågan

En arbetstagares arbetsförmåga kan stödas på många olika sätt. Arbetstagaren har naturligtvis i första hand själv sitt ansvar när det gäller att upprätthålla arbetsförmågan. Lagstiftningen för arbetslivet förpliktar ändå arbetsgivaren att garantera trygga och hälsosamma premisser för att kunna arbeta. Att kartlägga resurs- och belastningsfaktorer är ett effektivt sätt att förhindra uppkomsten av eventuella risker för arbetsoförmåga. Ett förebyggande tillvägagångssätt är inte alltid tillräckligt, utan arbetsgivaren borde också ha metoder för att stöda de arbetstagare som delvis har förlorat arbetsförmågan och utnyttja den återstående arbetsförmågan.

Hur stöda fortsättningen i arbetslivet?

Översättningen är i gång...