Tjänster

Vi på Jobbtalangen tror inte på att samma lösningar fungerar på alla arbetsplatser. Därför omformar vi våra tjänster att motsvara varje arbetsplats egna behov

  • genom att göra en omsorgsfull kartläggning på utgångsläget och det man eftersträvar att uppnå,
  • genom att försäkra oss om att alla aktörer på arbetsplatsen blir jämlikt sedda, hörda och förstådda,

  • genom att uppmuntra arbetsplatser att återgå till/gå igenom grundfrågorna och att hitta gemensamma lösningar på basis av dem.

Vi erbjuder våra tjänster på finska och svenska. Ta kontakt så kommer vi överens om en tjänst som passar era behov!