Tjänster

Vi på Jobbtalangen tror inte på att samma lösningar fungerar på alla arbetsplatser. Därför omformar vi våra tjänster att motsvara varje arbetsplats egna behov

  • genom att göra en omsorgsfull kartläggning på utgångsläget och det man eftersträvar att uppnå,
  • genom att försäkra oss om att alla aktörer på arbetsplatsen blir jämlikt sedda, hörda och förstådda,

  • genom att uppmuntra arbetsplatser att återgå till/gå igenom grundfrågorna och att hitta gemensamma lösningar på basis av dem.

Vi erbjuder våra tjänster på finska. Ta kontakt så kommer vi överens om en tjänst som passar era behov!