Sakkunnigföreläsningar och utbildningar

Föreläsningarna innehåller aktuellt forskningsdata om arbetslivet och demonstrerande exempel från arbetslivet i praktiken. Deltagarna har lätt att relatera sig till exemplen genom sina egna erfarenheter och tankar som grund och detta resulterar i en aktiv växelverkan.

Tyngdpunkten och föreläsningarnas teman kan förhandlas om enligt målgruppens behov. Utbildningarna tar i anspråk 2 timmar och priset är från och med 600€/föreläsning. Till priset läggs till moms (24%) och vid behov också rese- eller övriga kostnader.

Föreläsningarna och utbildningarna kan också förverkligas som webbinarier.

Färdiga föreläsningspaket har vi om bland annat följande teman:

  • Det psykologiska kontraktet fungerar som tolk för upplevda glädjeämnen och besvikelser i arbetslivet
  • Äldre i arbetslivet
  • Allt från att identifiera risker i arbetsförmågan till att befrämja den