Työpajat

Työpajojen tavoitteena on aktivoida lyhyiden alustusten kautta osallistujia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä oivaltamiseen. Pienryhmätyöskentelyssä hyödynnetään erilaisia, hieman yllätyksellisiäkin ilmaisutapoja kuten ajatusten "uudelleen sanallistamista" esim. kuvien avulla.

Työpajat sopivat hyvin esimerkiksi tiimin/yksikön kehittämis- tai virkistyspäivän yhteyteen. Niiden teema ja kesto ovat neuvoteltavissa tarpeiden mukaan. Puolipäiväisen työpajan kesto on 3-4 tuntia (hinta alkaen 700€/paja), kokopäiväisen työpajan kesto on 6-8 tuntia (hinta alkaen 1400€/paja ). Hintaan lisätään alv (24 %), ja tarvittaessa myös matka- tai muita kuluja.

Työpajatyöskentelyyn sopivia esimerkkiaiheitamme ovat:

Työelämän tunteet ja niiden tulkinta

Työpajassa käydään läpi työelämässä esiintyvien tunteiden kirjoa, ja etsitään yhdessä vastauksia siihen, miksi osa työyhteisön jäsenistä kokee työssään päivästä toiseen innostavaa työn imua, kun taas osa ei jaksaisi raahautua työnsä ääreen enää lainkaan. Tunteiden tulkintakehikkona käytetään kirjoittamattoman psykologisen sopimuksen käsitettä, jonka käyttökelpoisuutta laajennetaan työn lisäksi myös muille elämänalueille ns. sopimuksellisuuden kehän avulla. Tunteiden osalta käsittelemme myös sitä, miten tärkeää työyhteisöön on luoda niiden ilmaisemiselle avoin ja turvallinen ilmapiiri, jotta ne eivät tukahdutettuina tai pirskahtelevina vahingoittaisi jo saavutettua hyvää ja luottamuksellista työilmapiiriä tai sen kehittymistä entistä ehommaksi. Lue lisää


Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana

Työpajassa havainnollistetaan sitä, miten ikä ja ikääntyminen koetaan ja nähdään nykytyöelämässä. Ikään ja ikääntymiseen liittyviä ennakkoluuloja ja rooleja avataan yksitellen, ja lisäksi pohditaan sitä, onko niitä tarpeen muotoilla uusiksi ja miten se tehtäisiin. Työyhteisön moninaisuutta tarkastellaan iän näkökulmasta myös ns. vahvuuksien ja heikkouksien kautta. Työpajassa selvitetään myös, mikä on ikäsyrjintää ja milloin sen ilmenemismuodot täyttävät mm. yhdenvertaisuuslain mukaiset ikäsyrjinnän kriteerit. Lue lisää