Asiakaspalautteet

Kiitos kaikille koulutuksiin osallistuneille ja järjestäjille antoisista yhdessäoppimisen tilanteista ja kannustavista palautteista!

Työterveyslaitoksen Työsuojelupäivät 2023, "Työsuojelulla on merkitystä" - puheenvuoro 11.1.2023


"Nämä ovat aina kovin innostavia ja uusia ideoita synnyttäviä tapahtumia. Aiheet eri toimialoilta, mutta niin kuitenkin samojen haasteiden kanssa. Puheenvuorot olivat tätä päivää, ajankohtaisia esimerkkejä. Sokerina pohjalla pidin erityisesti kaikista, erityisesti jobitaituri esityksestä."

"Esityksessä mentiin sellaisiin asioihin, joista sai ajateltavaa sekä uusia ideoita - näistä kehittämisosuus/työkaluja jne. ensi vuodelle kokonaiseksi päiväksi?"

Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry


"Yhteistyö Katri Halenin kanssa on ollut miellyttävää, asiantuntevaa ja selkeää. Syksyllä 2020 teimme Katrista haastattelun Senioriopettaja-lehteen ja järjestimme webinaarin jäsenillemme. Kaikki asiointi oli sujuvaa ja hyvin kohdistettua. Katri osasi mainiosti poimia väitöskirjan tuloksista juuri jäsenkuntaamme koskettavat asiat ja tulokulmat."


Työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa, Talentia


Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia järjesti hyvinvointiin liittyvän webinaarisarjan yhteistyössä Katri Halenin kanssa. Webinaarisarja muodostui neljästä n. kahden tunnin eriaiheisesta tilaisuudesta, joihin pystyi osallistumaan yksittäin tai koko sarjaan.

Yleisotsikkona oli "Avointa puhetta työelämästä - kuormituksen ja haasteiden tunnustaminen ja sanoittaminen auttaa hyvinvointia tukevien ratkaisujen löytämistä."

Tilaisuuksissa työelämän haasteista ja kuormituksesta puhuttiin rohkeasti ja avoimesti ratkaisujen avaimia etsien ja antaen. Nyt keskityttiin erityisesti kuormituksen vaikeammin sanoitettavaan osa-alueeseen eli psykososiaaliseen kuormitukseen, joka on sosiaalialan työssä usein arkipäivää.

Asioista puhuttiin ymmärrettävillä käsitteillä ja alustuksissa tuotiin esille myös usein käytettyjä monitarkoituksellisia termejä. Tämä osio toi selkeästi esille sen, miten tärkeätä on työpaikalla pysähtyä miettimään mitä eri termeillä tarkoitetaan. Vain siten voimme ymmärtää toisiamme. Esitystä konkretisoitiin monilla käytännön esimerkeillä, jotka auttoivat kuullun soveltamista kunkin omaan tilanteeseen.

Talentia oli hyvin tyytyväinen Katrin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Katri on todellinen henkilöstön hyvinvoinnin asiantuntija ja hän esitti asiat innostavasti ja ilmaisu oli selkeää. Osallistujat antoivat myös hyvää palautetta, jonka perusteella voi todeta, että he saivat uusia näkökulmia.

Avointa puhetta työelämästä - webinaari-sarjaan osallistuneiden palautteita:


"Hyviä aihekokonaisuuksia, joista ei ole puhuttu aiemmin."

"Kouluttaja oli selkeä arjen asioista kertova. Tärkeää työelämäasiaa."

"Tarpeellinen aihe, tuli vinkkiä työelämään."

"Kouluttaja on erittäin sopiva puhe-esiintyjäksi; selkeä ulosanti, hyvä rytmi ja luontevuus. Tarpeellista asiaa todellakin!"

"Selkeä esitys, asiansa osaava luennoija ja aihe ajankohtainen."

"Kouluttajan puhetta oli helppo seurata ja aihe oli hyvin ajankohtainen ja puhutteleva."

"Kouluttaja oli perehtynyt aiheeseen ja koulutuksen sisältö oli tarpeellinen, havahduttaa huomioimaan työkykyä ym. laajemmin."

"Mielenkiintoinen tutkimukseen perustuva sisältö. Kiinnostava puhuja."


Webinaareihin osallistuneiden palautteita:

"Kouluttaja oli asiantunteva ja koulutuksen sisältö erittäin ajankohtainen."

"Erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen aihe, sekä muistutus!"

"Kouluttaja on hyvä puhuja ja häntä on helppo kuunnella. Lisää samanlaista hyvinvointisisältöä."

"Kouluttaja oli selkeä ja koulutus oli hyvin jäsennelty. Tarpeellista, tärkeää ja ajankohtaista asiaa."

"Kiitos luennosta, oli mielenkiintoinen ja todellakin kannustava."