Asiantuntijaluennot ja koulutukset

Pyydä tarjousta mieleisestäsi luentoteemasta tai -paketista!


Koulutukset ja luennot sisältävät:

 • asiantuntemusta työelämän eri ilmiöistä ja haasteista (teemat sovittavissa kohderyhmittäin)
 • havainnollistavia esimerkkejä, joihin osallistujien on helppo samaistua
 • yhdessä oivaltamista ja aktiivista vuorovaikutusta

Yksittäisen koulutuksen kesto on keskimäärin 1,5-2 tuntia. Luennot ja koulutukset ovat toteutettavissa myös webinaareina tai webinaarisarjoina.

Esimerkkejä luentojen aiheista, sisällöistä ja tavoitteista:

Työkuormituksen tunnistamisesta työkyvyn edistämiseen

 • opi tunnistamaan ja arvioimaan työn voimavara- ja kuormitustekijät
 • kartoita lähtötilanne huolellisesti
 • suunnittele ja toteuta tarvittavat toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi ja/tai hallitsemiseksi
 • vahvista jo hyviksi todettuja käytäntöjä ja toimintatapoja
 • kehitä kuormituksen seurantaan toimivat käytännöt

Luento vahvistaa osallistujien ymmärrystä siitä, että työkuormitusta voidaan aidosti hallita. Havainnollistavat esimerkit auttavat myös tarkastelemaan omaa työtä ja sen voimavara- ja kuormitustekijöitä uusin silmin. Lue lisää

"Kahvakuulailu ei tuo lisää jaksamista"

 • mikä kuormittaa asiantuntijatehtävissä?
 • mitä tarkoitetaan psykososiaalisilla kuormitustekijöillä?
 • miten psykososiaalista kuormitusta voidaan ennaltaehkäistä ja hallita?

Luento tarjoaa käsitteitä ja välineitä asiantuntijatehtävissä kuormittumisen ennaltaehkäisyyn. Lue lisää

Ikä ja ikääntyneet työelämässä

 • miten ikää tarkastellaan työssä ja työelämässä?
 • mikä kannustaa ikääntyneitä jatkamaan työssä pitempään?
 • millaisia ikääntyneiden todellisuudet ja sidonnaisuudet ovat?
 • ikäjohtaminenko ratkaisuna?

Luento pohjautuu osittain Halenin väitöstutkimukseen (2019) "Raha ei ollut se ensisijainen, vaan ihan muut...". Tutkimus osoitti, että pelkät rahalliset kannustimet eivät riitä pidentämään työuria. Jotain muutakin kaivataan. Lue lisää

Back to basics - muotitermeistä tositoimiin

 • mitkä ovat työelämän uusia muotitermejä tällä hetkellä?
 • mitä ne tarkoittavat "ihan oikeasti" oman työni kannalta?
 • vaihtoehtona työn ja työelämän sanoittaminen tutuin ja ymmärrettävin käsittein?

Luennolla "tulkataan" strategioita ja visioita arkikielelle ja pohditaan, voisiko yhteisen kielen ja ymmärryksen löytäminen helpottaa muutosten sujuvampaa omaksumista osaksi koko työyhteisön arkea ja käytäntöjä. Lue lisää

Psykologinen sopimus työelämän ilojen ja pettymysten tulkkina

 • mitä psykologisella sopimuksella tarkoitetaan?
 • miksi kirjoittamattoman psykologisen sopimuksen ymmärtäminen on tärkeää työelämässä?
 • miten hyödyntää kirjoittamattomia odotuksia ja velvoitteita työelämässä?

Luento havainnollistaa, millaisia odotuksia ja velvoitteita sopimusten noudattamisesta, vastavuoroisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta liittyy työelämän kirjoittamattomiin sopimuksiin. Lue lisää