Työpajat

Työpaja tarjoaa työyhteisölle yhdessä oivaltamisen ja oppimisen tilaisuuden. Sen tuloksellisuus syntyy:

 • valmisteluvaiheesta yhteistyössä asiakkaan kanssa: mikä on lähtötilanne sekä toiveet ja tarpeet työpajalle?
 • hyvin jäsennellystä ja aikataulutetusta työpajan toteutuksesta
 • työpajan tulosten analysoinnista ja raportoinnista asiakkaalle
 • yhteenvedosta ja palautekyselystä kaikille työpajaan osallistuneille

Työpajat sopivat hyvin esimerkiksi tiimin/yksikön kehittämis-, työhyvinvointi- tai virkistyspäivän yhteyteen. Niiden teema ja kesto ovat neuvoteltavissa tarpeiden mukaan. Puolipäiväisen työpajan kesto on 3-4 tuntia, kokopäiväisen työpajan kesto on 6-8 tuntia.

Pyydä tarjousta mieleisestäsi työpajasta!

Työpajatyöskentelyn kulku:

 • osallistujien orientointi lyhyen alustuksen avulla päivän teemaan
 • osallistujien innostaminen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä oivaltamiseen
 • osallistujien rohkaiseminen pienryhmätyöskentelyyn mm. kuvien ja mietelauseiden avulla
 • työpajan tulosten yhteenveto yhdessä keskustellen

Esimerkkejä työpajoihin sopivista aiheista:

Työn kuormitustekijät haltuun ja hallintaan

 • millaisia voimavara- ja kuormitustekijöitä työssäni on?
 • mitä tarkoitetaan psykososiaalisilla kuormitustekijöillä?
 • miten psykososiaalista kuormitusta voidaan ennaltaehkäistä tai hallita?
 • millainen rooli minulla ja työyhteisölläni on kuormituksen hallinnassa?

Työyhteisön jaettu ymmärrys työn kuormitustekijöistä sekä vilpitön halu ja valmius niiden haitallisen vaikutuksen vähentämiseen ovat tuloksellisen työkyvyn ja työn mielekkyyden ylläpitämisessä avainasemassa. Lue lisää

Hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt

 • mikä on hyvää ja mikä on huonoa työkäyttäytymistä?
 • miten menetellä kun työyhteisössä kohdataan huonoa käytöstä?
 • yhteisten sääntöjen luominen hyvään työkäyttäytymiseen

Työpajassa käydään läpi sitä, mikä on ja/tai ei ole huonoa ja epäasiallista käytöstä työelämässä. Samalla sivutaan härinnän ja syrjinnän tunnusmerkistöä, sekä sovitaan yhdessä siitä, miten omassa työyhteisössä menetellään em. tilanteissa. Yhdessä laaditut hyvän työkäyttäytymisen säännöt edesauttavat luottamuksellisen työilmapiirin säilymistä. Lue lisää

Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana

 • tunnista ikään ja ikääntymiseen liittyvät ennakkoluulot ja roolit
 • ikäjohtamisen hyödyt ja haasteet
 • moni-ikäisen työyhteisön vahvuudet

Työpajassa tarkastellaan, miten ikä ja ikääntyminen koetaan ja nähdään nykytyöelämässä. Lisäksi selvitetään, mikä on ikäsyrjintää ja milloin sen ilmenemismuodot täyttävät mm. yhdenvertaisuuslain mukaiset ikäsyrjinnän kriteerit. Lue lisää

Työelämän diskurssit todellisuuksien luojana

 • työelämän erilaisten diskurssien ja vastadiskurssien tunnistaminen: menestymis- vs. uupumistarinat
 • diskurssit eli puheavaruudet todellisuuksien luojana ja vallankäytön välineenä
 • omat sanavalintamme merkitsevät

Työpajassa havainnollistetaan sitä, miten tärkeää meidän jokaisen on tunnistaa se, millaisia todellisuuksia itse sanavalinnoillamme ylläpidämme tai haastamme työelämässä. Sanoilla on valtaa ja siksi niihin pitää kiinnittää huomiota. Lue lisää