Työpajat

Työpajojen tavoitteena on aktivoida lyhyiden alustusten kautta osallistujia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä oivaltamiseen. Pienryhmätyöskentelyssä rohkaistaan omien ajatusten esittämiseen tarvittaessa mm. kuvien ja mietelauseiden avulla.

Työpajat sopivat hyvin esimerkiksi tiimin/yksikön kehittämis- tai virkistyspäivän yhteyteen. Niiden teema ja kesto ovat neuvoteltavissa tarpeiden mukaan. Puolipäiväisen työpajan kesto on 3-4 tuntia (hinta alkaen 900€/paja), kokopäiväisen työpajan kesto on 6-8 tuntia (hinta alkaen 1800€/paja ). Hintaan lisätään alv (24 %), ja tarvittaessa myös matka- tai muita kuluja.

Voit pyytää myös tarjousta mieleisestäsi palvelukonseptista!

Työpajatyöskentelyyn sopivia esimerkkiaiheita ovat:

Työn kuormitustekijät tutuksi tunnistaen, ei oireillen

Työn voimavara- ja kuormitustekijöiden epäsuhta väsyttää ja voi pitkään jatkuessaan vaarantaa jopa terveyden. Asiantuntijatehtävissä kuormitusta aiheuttavat eniten puutteellisen ergonomian ohella psykososiaaliset kuormitustekijät, joten pelkkä kahvakuulailu ei yksin riitä korjaamaan työssä vallitsevaa kuormittavaa tilannetta. Työpajassa paneudutaan psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamiseen havainnollistavin esimerkein, mikä on toimiva lähtökohta tuloksellisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Työpaikalla jaettu yhteinen ymmärrys tunnistetuista kuormitustekijöistä sekä vilpitön halu ja valmius niiden poistamiseen tai niiden haitallisen vaikutuksen vähentämiseen ovat työkyvyn ja työn mielekkyyden ylläpitämisessä avainasemassa. Lue lisää

Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana

Työpajassa havainnollistetaan sitä, miten ikä ja ikääntyminen koetaan ja nähdään nykytyöelämässä. Ikään ja ikääntymiseen liittyviä ennakkoluuloja ja rooleja avataan yksitellen, ja lisäksi pohditaan sitä, onko niitä tarpeen muotoilla uusiksi ja miten se tehtäisiin. Työyhteisön moninaisuutta tarkastellaan iän näkökulmasta myös ns. vahvuuksien ja heikkouksien kautta. Työpajassa selvitetään myös, mikä on ikäsyrjintää ja milloin sen ilmenemismuodot täyttävät mm. yhdenvertaisuuslain mukaiset ikäsyrjinnän kriteerit. Lue lisää

Työelämän diskurssit todellisuuksien luojana

Työelämän muutokset ja uudet ilmiöt edellyttävät työelämän kehittämistä uusin konstein ja usein myös uusin termein. Työpaikoilla pöhistäänkin tänä päivänä toiminnan tehostamisen nimissä mm. itsensä johtamisesta, ryhmäohjautuvuudesta ja ketteryydestä, vaikka kaikki eivät edes tiedä, mitä ne omassa työssä "ihan oikeasti" tarkoittavat. Menestymistä ja tehostamista korostavan retoriikan ohella työelämän puheavaruudessa on tunnistettavissa myös vastadiskurssi, joka ilmentää työntekijöiden kokemuksia uupumisesta, voimattomuudesta ja jopa luovuttamisesta. Työpajassa havainnollistetaan sitä, miten voimallisia erilaiset diskurssit ovat vallankäytön välineenä - myös työelämässä. Koska niillä luodaan aina olemassa olevaa todellisuutta, on tärkeää tunnistaa, millaisia todellisuuksia myös itse sanavalinnoillamme ylläpidämme tai haastamme. Lue lisää

Työelämän tunteet ja niiden tulkinta

Työpajassa käydään läpi työelämässä esiintyvien tunteiden kirjoa, ja etsitään yhdessä vastauksia siihen, miksi osa työyhteisön jäsenistä kokee työssään päivästä toiseen innostavaa työn imua, kun taas osa ei jaksaisi raahautua työnsä ääreen enää lainkaan. Tunteiden tulkintakehikkona käytetään kirjoittamattoman psykologisen sopimuksen käsitettä, jonka käyttökelpoisuutta laajennetaan työn lisäksi myös muille elämänalueille ns. sopimuksellisuuden kehän avulla. Tunteiden osalta käsittelemme myös sitä, miten tärkeää työyhteisöön on luoda niiden ilmaisemiselle avoin ja turvallinen ilmapiiri, jotta ne eivät tukahdutettuina tai pirskahtelevina vahingoittaisi jo saavutettua hyvää ja luottamuksellista työilmapiiriä tai sen kehittymistä entistä ehommaksi. Lue lisää