Blogit

Lue mikä puhuttaa työssä ja työelämässä

Samaan tapaan kuin S-marketin mainoksessa kysytään "miltäs se teidän ruoka maistuu", olisi kiinnostavaa tietää, miten meistä itse kukin kuvailisi oman työpäivänsä "makua". Tehdäänpä pieni ajatusleikki teeman innoittamana.

Kun työpaikalla tulee ilmi, että joku työyhteisössä kokee häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan tulee puuttua siihen viipymättä. Kun häirintäkokemukseen johtaneet tapahtumat selvitetään perusteellisesti, puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kuunnellen, johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä häirinnän lopettamiseksi eivät voi...

Työn kuormittavuudesta puhumiseen suhtaudutaan monella työpaikalla hyssytellen, koska 'työkuormitus' sanana aiheuttaa kielteisiä mielleyhtymiä. Samaan aikaan sosiaalinen media kuitenkin täyttyy henkilökohtaisista työssä uupumisen tarinoista, joiden kirjoittajia kiitellään vuolaasti rohkeasta avoimuudesta. Kirjoittajat analysoivatkin usein...

Kun tiedustelen asiantuntijavaltaisilla työpaikoilla työnantajilta, mitä työhön liittyviä vaara-, haitta- tai kuormitustekijöitä heidän työpaikallaan on tunnistettu, minulle vastataan aina ajoittain, että "tuollainen kysymys ei sitten millään tavalla kosketa meidän työpaikkaamme. Meillä kun ei katkota sormia tai varpaita. Meidän väki myös tietää jo...

Tänä päivänä työpaikoilla pöhistään kilvan siitä, miten tärkeää on kehittää työntekijöiden kykyä sopeutua muutoksiin ja kohdata mahdollisia vastoinkäymisiä, niin työssä kuin muillakin elämän alueilla. Työyhteisöt saavat kuulla luentoja siitä, miten toimintakyvyn ylläpitämistä vaihtelevissa olosuhteissa on mahdollista kehittää myös erilaisilla...

Työelämän muutokset ja uudet ilmiöt edellyttävät työelämän kehittämistä uusin konstein ja uusin termein. Työpaikoilla kohistaankin tänä päivänä suureen ääneen mm. itsensä johtamisesta, ryhmäohjautuvuudesta, ketteryydestä, joustavuudesta ja resilienssistä, vaikka verraten harva meistä todella ymmärtää, mitä ne omassa työssä "ihan oikeasti"...

Työhyvinvointiin panostaminen on tänä päivänä teema, jota moni imagostaan huolehtiva työnantaja mainostaa työntekijöitä kosiskellessaan. Työnantajien tahtotila on varmasti aito ja vilpitön, mutta harmillisen usein esitykset työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden lisäämiseksi perustuvat verraten heikkoon tietämykseen työn ja työolosuhteiden todellisista...