Lisätietoa Katrista

Olen sisukas puurtaja, joka on ottanut enemmän kuin tosissaan valtiovallan tavoitetilan työurien pidentämisestä. Olen työskennellyt pitkään työkykyhaasteiden parissa ja viimeksi työsuojeluasioiden äärellä. Työn ohessa ahkeroin valmiiksi myös väitöskirjatutkimuksen.

Tarkastelin väitöskirjassani (2019) ikääntyneiden työntekijöiden näkemyksiä työssä jatkamisesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Tutkimuksessani laajennan psykologisen sopimuksen käsitettä kaikkia elämänalueita koskevaksi. Havainnollistan tällä sitä, miten yksilön toimintaa sitouttavat sanattomat sopimukset tulevat usein näkyviksi etenkin niiden rikkoutuessa. Väitänkin, että monet työelämässä koetut pettymykset ja vastoinkäymiset voidaan estää tunnistamalla sanattomien sopimusten osapuolet sekä ymmärtämällä sopimussuhteisiin liittyvät julkilausumattomat odotukset ja velvoitteet. Tärkeimmät sopimusulottuvuudet työssä jaksamisessa ja jatkamisessa ovat luottamuksellisuus, oikeudenmukaisuus ja vastavuoroisuus, ja näiden saavuttamiseksi jokaisessa työpaikassa olen valmis tekemään töitä hartiavoimin.

Lue lisää

Koulutus

 • Valtiotieteiden tohtori 2019
 • Valtiotieteiden maisteri 2007
 • Yo-rakennuspiirtäjä 1993
 • Ylioppilas 1990

Lisäkoulutus


 • Yrittäjän ammattitutkinto 2022
 • Tarkastajan peruskoulutus 2019
 • Rakentava vuorovaikutus 2018
 • Muutosagenttikoulutus 2015
 • Aikuiskouluttaja 2010
 • Henkilöstöjohtamisen perusopinnot 2010
 • Psyykkisen työkyvyn arviointi 2009

  Työkokemus

  • Jobitaituri 07/2020 alkaen (sivutoiminen yrittäjä)
  • Työsuojelutarkastaja 02/2019 alkaen
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisuasiantuntija 09/2007-01/2019, ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija 04/2010-12/2011
  • Työhistoriaa 15-vuotiaasta alkaen mm. sosiaaliturvan, kaupan ja teollisuuden alalta.