Työkuormitus hallintaan -auditointi

Työnantajille suunnattu palvelupaketti sisältää:

  • kuormitustilanteen alkukartoituksen kyselyjen, keskustelujen ja/tai haastattelujen avulla
  • tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun ja käynnistämisen
  • tulosten raportoinnin sekä
  • seurannan työkalut.

Auditoinnin avulla työnantaja oppii:

  • tunnistamaan kuormituksen osatekijät
  • arvioimaan niiden merkityksen terveydelle sekä
  • toteuttamaan vaikuttavia ja tuloksellisia ratkaisujakuormituksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Palvelupaketti on räätälöitävissä eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivaksi esim.

  • täydentämällä palvelupakettia koko työyhteisölle suunnatuilla ohjauksellisilla luennoilla ja/tai työpajoilla
  • muokkaamalla auditoinnin sisältöä ja toteutusta HR-asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi

Työkuormitus hallintaan auditointi -palvelun kesto ja hinta määräytyvät palvelupaketin laajuuden mukaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjousta mieleisestäsi auditointi-palvelupaketista!