Jobitaito - työelämän asiantuntijuutta työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi

Tarjoamme työpaikoille tukea työssä jaksamiseen ja jatkamiseen edistämällä

  • työyhteisön avoimuutta,
  • luottamuksellista ilmapiiriä,
  • keskinäistä arvostusta ja
  • yhdessä oivaltamisen iloa.

Toimintamme perustuu

  • työelämän kirjoittamattomien sopimusten tiedostamiseen
  • odotusten ja velvoitteiden tunnistamiseen kaikilla elämänalueilla
  • asiantuntijuuteen työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemisessä ja selättämisessä
  • selkeään ja ymmärrettävään viestintään työelämän peruskäsitteillä

 Miksi kannattaa panostaa työn mielekkyyteen, työssä viihtymiseen ja työkykyisyyteen?

Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen pääomana

Työn mielekkyys, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä arvostuksen kokeminen lisäävät yksilön hyvinvointia työssä. Välittävä työyhteisö myös tukee ja kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti.

Lue lisää


Luottamus & tehokkuus

Jaettu ymmärrys työn ja muun elämän kirjoittamattomista (psykologisista) sopimuksista lisäävät työyhteisössä keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää


Työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ylläpitää työkykyä

Työelämän kuormitustekijöiden epäsuhta voimavaratekijöihin on tärkeää tunnistaa, jotta terveyttä uhkaavat tai vaarantavat tekijät ovat poistettavissa ja/tai vähennettävissä.

Lue lisää