Jobitaito tukee työyhteisöjen hyvinvointia!

Tukee työssä jaksamista

  • edistämällä työyhteisön kykyä tunnistaa työn voimavara- ja kuormitustekijät,
  • lisäämällä avoimuutta ja reiluuden kokemuksia työyhteisöissä,
  • viestimällä työelämän ilmiöistä ja haasteista käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Toiminta perustuu

  • vahvaan osaamiseen työkuormituksen ja työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemisessä ja selättämisessä,
  • selkeään ja ymmärrettävään viestintään työelämän peruskäsitteillä ja
  • kohderyhmälle tarkasti räätälöityihin palveluihin.

Jobitaito tarjoaa luentoja ja koulutuksia sekä työpajoja ja työkuormituksen hallintaan räätälöityjä palveluita. Palvelut soveltuvat tiimeille, yksiköille, esihenkilöille ja koko organisaatioille sekä seminaareihin ja kehittämispäiviin. Lue lisää

Miksi kannattaa panostaa työn mielekkyyteen, työssä viihtymiseen ja työkykyisyyteen?

Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen pääomana

Työn mielekkyys, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä arvostuksen kokeminen lisäävät yksilön hyvinvointia työssä. Välittävä työyhteisö myös tukee ja kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti.

Lue lisääLuottamus & tehokkuus

Jaettu ymmärrys työn ja muun elämän kirjoittamattomista (psykologisista) sopimuksista lisäävät työyhteisössä keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää

Työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ylläpitää työkykyä

Työelämän kuormitustekijöiden epäsuhta voimavaratekijöihin on tärkeää tunnistaa, jotta terveyttä uhkaavat tai vaarantavat tekijät ovat poistettavissa ja/tai vähennettävissä.

Lue lisää

Katri Halen, VTT

Jobitaidon tuottamat palvelut perustuvat monipuoliseen työelämän asiantuntijuuteeni. Minulla on pitkä ja vaiherikas työkokemus työkykyhaasteiden parissa sekä työssä jatkamisen tukemisesta. Olen väitellyt vuonna 2019 työurien pidentämisestä, joten olen perehtynyt myös laajemmin ikä- ja elämänkulku- sekä työelämätutkimuksen eri ilmiöihin.

Osaamiseni antaa minulle hyvät valmiudet kouluttaa ja opastaa työyhteisöjä mielekkään työn saavuttamiseksi, työssä viihtymisen lisäämiseksi ja työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemiseksi. Uskallan nostaa keskusteluun hankaliksikin koettuja teemoja ja tarjoan niiden yhteiseen käsittelyyn virkistäviä, vaihtoehtoisia näkökulmia.

Lue lisää

"Kouluttaja oli perehtynyt aiheeseen ja koulutuksen sisältö oli tarpeellinen, havahduttaa huomioimaan työkykyä ym. laajemmin."

"Hyviä aihekokonaisuuksia, joista ei ole puhuttu aiemmin."

"Kouluttaja on erittäin sopiva puhe-esiintyjäksi; selkeä ulosanti, hyvä rytmi ja luontevuus. Tarpeellista asiaa todellakin!"

Lue lisää asiakaspalautteita