Työelämän asiantuntijuutta työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi

JOBITAITO

Jobitaito tukee työyhteisöjen hyvinvointia!

Tuemme työssä jaksamista

  • edistämällä työyhteisön kykyä tunnistaa työn voimavara- ja kuormitustekijät,
  • lisäämällä avoimuutta ja reiluuden kokemuksia työyhteisöissä,
  • viestimällä työelämän ilmiöistä ja haasteista käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Toimintamme perustuu

  • vahvaan osaamiseen työkuormituksen ja työkykyhaasteiden ennaltaehkäisemisessä ja selättämisessä,
  • selkeään ja ymmärrettävään viestintään työelämän peruskäsitteillä ja
  • kohderyhmälle tarkasti räätälöityihin palveluihin.

 Miksi kannattaa panostaa työn mielekkyyteen, työssä viihtymiseen ja työkykyisyyteen?

Hyvinvoiva henkilöstö yrityksen pääomana

Työn mielekkyys, vaikutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä arvostuksen kokeminen lisäävät yksilön hyvinvointia työssä. Välittävä työyhteisö myös tukee ja kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti.

Lue lisää


Luottamus & tehokkuus

Jaettu ymmärrys työn ja muun elämän kirjoittamattomista (psykologisista) sopimuksista lisäävät työyhteisössä keskinäistä luottamusta, vastavuoroisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Lue lisää


Työn kuormitustekijöiden tunnistaminen ylläpitää työkykyä

Työelämän kuormitustekijöiden epäsuhta voimavaratekijöihin on tärkeää tunnistaa, jotta terveyttä uhkaavat tai vaarantavat tekijät ovat poistettavissa ja/tai vähennettävissä.

Lue lisää